Transmission Lines

DVC Transmission Lines at a glance

State
Transmission line in Circuit Kilometer (CKm)
33 KV
132 KV
220 KV
400 KV
Jharkhand
947.65
2555.01
1037.15
West Bengal
527.25
1095.85
941.37
166
Orissa
-
-
35
TOTAL
1474.9
3650.86
2013.52
166

Interconnecting Tie Lines with DVC Network

Tie-Line
Voltage
Other Utility
CKm
Double Circuit (D/C) DTPS-Bidhannagar
220KV
WBSEB
34.52
Single Circuit (S/C) Jamshedpur-Joda
220KV
GRIDCO
135.00
D/C Kalyaneswari-Pithakari
220KV
PGCIL
15.2
D/C Dhanbad-Pithakarai
220KV
PGCIL
104
D/C Parulia-Parulia
220KV
PGCIL
2.00
S/C Barhi-Biharsharif
132KV
JSEB
95.00
S/C Barhi-Rajgir
132KV
JSEB
80.00
S/C Maithon-Sultanganji
132KV
JSEB
107.60
D/C Patratu-PTPS
132KV
JSEB
20.00
S/C Chandil-Manique
132KV
JSEB
3.00
S/C Kolaghat-Kolaghat
132KV
WBSEB
3.00
S/C Kharagpur-Kharagpur
132KV
WBSEB
1.00
S/C Purulia-Purulia
132KV
WBSEB
0.00