Transmission Lines

DVC Transmission Lines at a glance

State
Transmission line in Circuit Kilometer (CKm)
33 KV
132 KV
220 KV
400 KV
Jharkhand
947.65
2555.01
1037.15
West Bengal
527.25
1095.85
941.37
166
Orissa
35
TOTAL
1474.9
3650.86
2013.52
166

Interconnecting Tie Lines with DVC Network

Tie-Line
Voltage
Other Utility
CKm
Double Circuit (D/C) DTPS-Bidhannagar
220KV
WBSEB
34.52
Single Circuit (S/C) Jamshedpur-Joda
220KV
GRIDCO
135.00
D/C Kalyaneswari-Pithakari
220KV
PGCIL
15.2
D/C Dhanbad-Pithakarai
220KV
PGCIL
104
D/C Parulia-Parulia
220KV
PGCIL
2.00
S/C Barhi-Biharsharif
132KV
JSEB
95.00
S/C Barhi-Rajgir
132KV
JSEB
80.00
S/C Maithon-Sultanganji
132KV
JSEB
107.60
D/C Patratu-PTPS
132KV
JSEB
20.00
S/C Chandil-Manique
132KV
JSEB
3.00
S/C Kolaghat-Kolaghat
132KV
WBSEB
3.00
S/C Kharagpur-Kharagpur
132KV
WBSEB
1.00
S/C Purulia-Purulia
132KV
WBSEB
0.00